เครื่องแปรรูปอาหารแห้ง/ย่าง

Ding-Hanเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เราออกแบบ วิศวกรรม และสร้างเครื่องจักรที่สร้างและบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์ ผักและอาหารทะเล เฟรนช์ฟราย ขนมอบและทอด และอาหารคุณภาพอื่นๆ

เครื่องแปรรูปอาหารแห้ง/ย่าง

เครื่องแปรรูปอาหารแห้ง/ย่าง

เนื้อแห้ง เจอร์กี้ แฮม กานพลู กระวาน อบเชย พริกไทย โรสแมรี่ พริกป่น ผงหัวหอม ผงกระเทียม...ฯลฯ

เครื่องจักร

เครื่องอบผ้าหลายชั้นแบบต่อเนื่อง (เครื่องอบแห้งแบบสายพานตาข่าย)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์