ค้นหา เครื่องนึ่ง| ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แปรรูปอาหารและสายการผลิต - Ding-Han

Ding-Hanเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เราออกแบบ วิศวกรรม และสร้างเครื่องจักรที่สร้างและบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์ ผักและอาหารทะเล เฟรนช์ฟราย ขนมอบและทอด และอาหารคุณภาพอื่นๆ

ผล 1 - 1 ของ 1
  • เครื่องอบไอน้ำแบบหลายชั้น
    เครื่องอบไอน้ำแบบหลายชั้น
    DH601B

    เป็นเครื่องนึ่งแบบมืออาชีพที่สามารถใช้แทนเครื่องนึ่งแบบเดิมได้ เหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหารที่ให้ผลผลิตสูง ขนาดและข้อมูลจำเพาะของเครื่องสามารถกำหนดเองได้ผล 1 - 1 ของ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์