Thông báo nghỉ phép - Chuyến đi của công ty (2019/01/11)

Thông báo nghỉ phép - Chuyến đi của công ty (2019/01/11)

2019/01/08 Ding-Han Machinery Co., Ltd.

Đối với tất cả các khách hàng có giá trị của chúng tôi, xin vui lòng thông báo rằng văn phòng của chúng tôi sẽ đóng cửa cho Chuyến đi công ty vào ngày 11 tháng 1 năm 2019 (Thứ Sáu). Kinh doanh sẽ hoạt động lại như bình thường vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 (Thứ Hai). Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn.

Thông cáo báo chí