Thiết kế & chế tạo các giải pháp sản xuất thực phẩm chế biến thịt và rau quả.

Kết quả 1 - 1 của 1
  • Kẹp chặt
    Kẹp chặt
    DH909

    Loại khí nén, kích thước con dấu có thể được điều chỉnh. Đây là máy chế biến xúc xích, giăm bông,… chuyên nghiệp.Kết quả 1 - 1 của 1

Thông cáo báo chí