ค้นหา Batter Transporter| ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แปรรูปอาหารและสายการผลิต - Ding-Han

Ding-Hanเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เราออกแบบ วิศวกรรม และสร้างเครื่องจักรที่สร้างและบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์ ผักและอาหารทะเล เฟรนช์ฟราย ขนมอบและทอด และอาหารคุณภาพอื่นๆ

ผล 1 - 1 ของ 1
  • เครื่องขนถ่ายแป้งอัตโนมัติ
    เครื่องขนถ่ายแป้งอัตโนมัติ
    DH506C

    สามารถขนส่งแป้งที่กวนอย่างดีไปยังเครื่องแปรรูปถัดไป เช่น เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องเคลือบแป้ง เพื่อเชื่อมต่อเครื่องจักรกับสายการผลิตเพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นอัตโนมัติมากขึ้นผล 1 - 1 ของ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์