ค้นหา เครื่องร่อน| ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แปรรูปอาหารและสายการผลิต - Ding-Han

Ding-Hanเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เราออกแบบ วิศวกรรม และสร้างเครื่องจักรที่สร้างและบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์ ผักและอาหารทะเล เฟรนช์ฟราย ขนมอบและทอด และอาหารคุณภาพอื่นๆ

ผล 1 - 1 ของ 1
  • เครื่องร่อน
    เครื่องร่อน
    DH506S

    สำหรับผลิตภัณฑ์ผง ของเหลว เม็ด และผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและหลากหลายอื่นๆผล 1 - 1 ของ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์