ค้นหา ปัตตาเลี่ยนกระชับ| ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แปรรูปอาหารและสายการผลิต - Ding-Han

Ding-Hanเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เราออกแบบ วิศวกรรม และสร้างเครื่องจักรที่สร้างและบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์ ผักและอาหารทะเล เฟรนช์ฟราย ขนมอบและทอด และอาหารคุณภาพอื่นๆ

ผล 1 - 1 ของ 1
  • ปัตตาเลี่ยนกระชับ
    ปัตตาเลี่ยนกระชับ
    DH909

    ชนิดนิวเมติก สามารถปรับขนาดซีลได้ นี่คือมืออาชีพไส้กรอก แฮม ฯลฯ เครื่องจักรแปรรูปอาหารผล 1 - 1 ของ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์